Missie / visie

Missie

Link 2 Cycle is een sociaal & commerciële onderneming die de nederige fiets ziet als oplossing voor drie problemen. En wel werk, milieu & mobiliteit.
Zoals de marketing zijn 5 P’s kent, zo staan er bij Link 2 Cycle de 3 P’s centraal, people, project’s & progress.

People
Met mensen, voor mensen en door mensen barrières doorbreken en verder bouwen aan vooruitgang.

Project’s
Wij promoten de fiets door uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en werk samen te voegen in projecten. In deze projecten laten wij via een samenwerking met overheid en gemeenten, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan deze projecten deelnemen. Dit kan door ze te laten scholen, omscholen of deel te nemen aan een werkervaringsplek. *

Progress
Vooruitgang begint feitelijk al bij deelname van de kandidaat aan het project. Je wilt voorruit, leren, scholen of omscholen en bouwt aan ervaring. Werkervaring, praktijkervaring doe je op, door 3 of 4 dagen actief mee te werken aan laagdrempelige fietstechniek en diensten, hergebruik, opleiding en innovatie.

Visie

Link 2 Cycle de verbindende factor tussen mens en mobiliteit, mens en milieu, mens en werk. Gewoon alles doen wat mogelijk is om barrières te doorbreken en grenzen te verleggen van allereerst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We werken mensgericht en we werken volgens laagdrempelige methoden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Waardoor zij weer op eigen kracht barrières kunnen doorbreken en aan hun verdere toekomst kunnen werken.

Vaak is het zo dat deze mensen al barrières hebben doorbroken maar op een gegeven moment een duwtje in de rug nodig hebben om ook de laatste drempel(s) te kunnen nemen. Het zijn mensen met fysieke of mentale problemen maar ook mensen vanuit de Pi’s die na hun detentie niet verder komen. Link 2 Cycle werkt samen met de overheid, gemeenten en instellingen aan projecten die deze mensen weer op weg helpen. We gaan het niet voor ze doen maar gaan het met ze doen. Het zijn mensen die echt willen en zich keihard inzetten om zich los te breken van hun barrières. Verder willen en een missie hebben en willen werken aan hun idealen en ambities. Maar dat doen op verantwoorde wijze stap voor stap, dat is voor een ieder specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Maar ook voor de overheid en gemeenten zijn er mogelijkheden, als eerste met Link 2 Cycle ons leerwerkbedrijf, waar we opleiden en omscholen. Wij richten ons op projecten binnen gemeenten en overheden. Ten tweede met Cyclo Rent, waar we samenwerken met gemeenten om mobiliteit te promoten, doormiddel van de inzet van fietsverhuur van gebruikte fietsen. Maar ook fietsverstrekking voor mensen met een kleine beurs die via Gemeenten een fietscheque kunnen krijgen. Deze fietsen worden vanuit de in onbruik geraakte zwerffietsen betrokken en op deze wijze weer terug de weg opgezet. En ten derde met Cyclo Guard, waar we doormiddel van tijdelijke fietsenstallingen bijdragen aan een geordend stallingsbeleid. Deze drie trajecten maken allen gebruik van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en komen vanuit UWV, WSP en Pi’s .

We zijn gewaarborgd van kwaliteit doordat wij samenwerken met grote spelers in deze markt. Niet alleen de kwaliteit, ook het niveau van het aangeboden lesmateriaal en methoden worden zo geborgd.